Λίγα λόγια από μας για την Ανδρονίκη

Ανδρονίκη Λ.
Medical doctor

Η Ανδρονίκη εξαρχής ενδιαφερόταν εξίσου για τη χειρουργική και την παθολογία, ενώ αγαπούσε και την ιατρική αισθητική. Γι’ αυτό, ολοκληρώνοντας τις βασικές σπουδές της στην ιατρική, ξεκίνησε την ειδικότητά της στην πλαστική χειρουργική στα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Βερολίνου. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει την ειδικότητα της δερματολογίας-αφροδισιολογίας έχοντας συγχρόνως στις αποσκευές της όλη την εμπειρία και τη γνώση που αποκόμισε εργαζόμενη στον τομέα της πλαστικής επανορθωτικής και αισθητικής χειρουργικής στο εξωτερικό. Αυτό την καθιστά για μας πολύτιμο συνεργάτη για ολο το φασμα της αισθητικής ιατρικής και των επεμβατικών θεραπειών όπως τα νήματα, την αφαίρεση σπίλων,την αποκατάσταση του δέρματος και τις ενέσιμες θεραπείες.