Τι είναι το cavitation

Στα ελληνικά ονομάζεται σπηλαίωση. Η σπηλαίωση συμβαίνει όταν στα υγρά αυξάνεται η πίεση σε ένα βαθμό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φυσαλίδες. Είναι με απλά λόγια Η διαδικασία κατά την οποία τα υγρά βράζουν χωρίς να ζεσταίνονται εξαιτίας της πίεσης.

Στην ιατρική αισθητική δερματολογία χρησιμοποιούμε αυτό το μηχανισμό για την διάρρηξη των λιποκυττάρων και κατά συνέπεια στην μείωση του τοπικού πάχους. Αυτό που επιτυγχάνουμε είναι η γρήγορη κίνηση των μορίων του υγρού που βρίσκονται μέσα στο κύτταρο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φυσαλίδες χωρίς να ζεσταίνεται το δέρμα και να προκαλείται με τον τρόπο αυτό η καταστροφή του ίδιου του κυττάρου του λίπους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα cavitation αποτελεί για μας ένα εργαλείο στη μόνιμη μείωση του τοπικού πάχους.

Πως δρα το cavitation κάτω από το δέρμα

Με την αρχη της σπηλαίωσης δημιουργείται διάσπαση της εξωτερικής μεμβράνης των λιποκυττάρων και ρευστοποίηση του λίπους που έχουν στο εσωτερικό τους. Τα κατεστραμμένα λιποκύτταρα και το περιττό λίπος ακολουθούν έπειτα τη φυσιολογική μεταβολική πορεία και αποβάλλονται από τον οργανισμό. Το φαινόμενο του cavitation αποτελεί την πιο δραστική και σύγχρονη μη επεμβατική μέθοδο λιπογλυπτικής αφού προκαλεί την καταστροφή των λιποκυττάρων σε περιοχές με περιττό τοπικό λίπος. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι συσκευή αδυνατίσματος, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε σαν τέτοια, η λιπογλυπτική του σώματος θα γίνει χωρίς να υπάρχει καμία απώλεια κιλών.

Σε ποιες περιοχές μπορεί να εφαρμοστεί η θεραπεία cavitation

Η θεραπεία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε περιοχή έχουμε τοπικό πάχος όπως γλουτοί έσω και έξω, στην κοιλιά και στην πλάτη κάτω από τον στηθόδεσμο, στα πλάγια εκεί που προβάλλει αντιαισθητικά το λίπος.

Είναι το αποτέλεσμα μόνιμο;

Ο αριθμός των λιποκυττάρων που έχουμε στο σώμα μας είναι κατά κανόνα σταθερός, αυτό σημαίνει ότι η καταστροφή που επιτυγχάνεται με τη θεραπεία του cavitation είναι μόνιμη. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αν δεν προσέξουμε δεν θα παχύνουμε, αυτό όμως που θα έχει αλλάξει είναι ο διαμοιρασμός στον οποίο θα αποθηκεύεται η ενέργεια μέσω του λίπους στο σώμα μας. Με λίγα λόγια κάνουμε γλυπτική στο σώμα μας και είτε αυτό αδυνατίζει είτε παχαίνει ακολουθεί πλέον την διαφορετική μορφή που του έχουμε δώσει.

Πόσες θεραπείες θα χρειαστώ και πότε μπορώ να επαναλάβω το σύνολο της θεραπείας;

Η επανάληψη της θεραπείας γίνεται από μία έως δύο εβδομάδες, και το σύνολο των θεραπειών που θα χρειαστούν κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις ανάλογα με το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε το σύνολο της θεραπείας, αφού το αποτέλεσμα που έχουμε καταφέρει πλέον διατηρείται.