Δερματοσκόπηση και τακτική παρακολούθηση.
Η δερματοσκόπηση είναι μία μη επεμβατική τεχνική που περιλαμβάνει την εξέταση των σπίλων του δέρματος ή των δερματικών βλαβών χρησιμοποιώντας μία συσκευή χειρός που ονομάζουμε δερματοσκόπιο. Η δερματοσκόπηση θα επιτρέψει στον δερματολόγο να παρατηρήσει δομές, μοτίβα, χρώματα και περιγράμματα μέσα στον ίδιο το σπίλο που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.
Η ψηφιακή απεικόνιση των σπίλων περιλαμβάνει τη λήψη εικόνων υψηλής ανάλυσης του δέρματος και των σπίλων κάθε αυτών που ανησυχούν το γιατρό. Η παρακολούθηση των αλλαγών στις δομές στα μοτίβα στα χρώματα και στα περιγράμματα τους με την πάροδο του χρόνου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες κάθε δερματολογικού ιατρείου.
Η τακτική αυτοεξέταση όλων των άτυπων σπίλων που έχουμε στο δέρμα μας είναι ζωτικής σημασίας. Εάν έχετε ανησυχίες για ένα σπίλο, εάν παρατηρήσετε αλλαγή στο χρώμα στο περίγραμμα και στα μοτίβα του, σας παρακαλούμε να μας επισκεφτείτε άμεσα εμάς ή οποιοδήποτε δερματολόγο.