Συνδυαστική θεραπεία σύσφιξης σώματος, αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συνδυασμός των θεραπειών, τόσο των μη επεμβατικών, όσο και των ελάχιστα επεμβατικών, είναι η καλύτερη αντιμετώπιση. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα συνιστάται ο συνδυασμός των θεραπειών σε διαφορετικά υποστρώματα του δέρματος. Γίνεται συνδυασμός όλων των παρακάτω θεραπειών, στην κλασική ενέσιμη μορφή τους, όπως θεραπεία λιποδιάλυσης ή εναλλακτικά γίνεται χρήση συσκευών, όπως το σύστημα ραδιοσυχνοτήτων και Cavitation της cocoon medical. Επιπλέον βελτιώνονται οι δυσχρωμίες στο σώμα, με Laser και Peelings. Η επιλογή ολιστικής θεραπείας θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Οι συνδυασμοί των προηγούμενων θεραπειών γίνονται σε συγκεκριμένους χρόνους και καθορίζονται, βάσει των αναγκών και του προγράμματός σας.